Priser fra 1. mai 2017

Alle takstene er inkludert 25 % mva

HUND

Honorar enkel konsultasjon     786,-
Vaksinering hund      543,-
Vaksine andre hund/ved annen behandling   380,-
Vaksinering og ID-merking   1 149,-
Rabiesvaksine       543,-
ID-merking      836,-
HD-rtg   fra  1 969,-
HD- og AD-rtg  fra   2 477,-
Tannstell med scaler  fra  1 497,-
Echinokokkbehandling 1.hund     244,- + medisin
Echinokokkbehandling pr stk fra 2.hund    121,- + medisin
Utfylling av pass, inkl. pass     414,-
Kloklipp enkelt og greit (uten sedasjon)    456,-
Kastrering hannhund fra  3 397,-
Sterilisering tispe  fra  7 447,-
Timespris  klinisk arbeid   2 354,-

Kvelds-, natt- og helgetillegg må påregnes.

KATT OG KANINER

Honorar enkel konsultasjon     786,-
Vaksinering      530,-
Vaksine 2.katt/ved annen behandling    354,-
Vaksinering og ID-merking     1020,-
ID-merking     836,-
Kastrering hannkatt      1083,-
Kastrering og ID-merking   1 724,-
Kastrering og vaksine   1 420,-
Kastrering, vaksine og ID-merking  1 843,-
Sterilisering hokatt    1 999,-
Sterilisering og ID-merking   2 598,-
Sterilisering og vaksine   2 328,-
Sterilisering, vaksine og ID-merking  2 716,-
Pelsklipp katt inkl bedøvelse fra    844,-
Kastrering kanin/marsvin   1 272,-
Sterilisering hokanin   1 999,-
Timespris  klinisk arbeid   2 354,-

Kvelds-, natt- og helgetillegg må påregnes.

Reklamer