Priser fra 1. januar 2018

Alle takstene er inkludert 25 % mva

HUND

Honorar enkel konsultasjon     810,-
Vaksinering hund      556,-
Vaksine andre hund/ved annen behandling   389,-
Vaksinering og ID-merking   1 289,-
Rabiesvaksine       556,-
ID-merking      951,-
HD-rtg   fra  2046,-
HD- og AD-rtg  fra   2 582,-
Tannstell med scaler  fra  1 541,-
Echinokokkbehandling 1.hund     251,- + medisin
Echinokokkbehandling pr stk fra 2.hund    125,- + medisin
Utfylling av pass, inkl. pass     428,-
Kloklipp enkelt og greit (uten sedasjon)    471,-
Kastrering hannhund fra  4052,-
Sterilisering tispe  fra  9928,-
Timespris  klinisk arbeid   2 425,-
Resepthonorar 123,-

Kvelds-, natt- og helgetillegg må påregnes.

KATT OG KANINER

Honorar enkel konsultasjon     810,-
Vaksinering      543,-
Vaksine 2.katt/ved annen behandling    363,-
Vaksinering og ID-merking     1156,-
ID-merking     951,-
Kastrering hannkatt      1165,-
Kastrering og ID-merking   1 981,-
Kastrering og vaksine   1 856,-
Kastrering, vaksine og ID-merking  2106,-
Sterilisering hokatt    2056,-
Sterilisering og ID-merking   2 795,-
Sterilisering og vaksine   2 391,-
Sterilisering, vaksine og ID-merking  2 934,-
Pelsklipp katt inkl bedøvelse fra    795,-
Kastrering kanin/marsvin   1 310,-
Sterilisering hokanin   2056,-
Timespris  klinisk arbeid   2 425,-
Resepthonorar 123,-

Kvelds-, natt- og helgetillegg må påregnes.

Reklamer