Priser fra 8. januar 2019

Alle takstene er inkludert 25 % mva

HUND

Honorar enkel konsultasjon     888,-
Vaksinering hund      596,-
Vaksine andre hund/ved annen behandling   415,-
Vaksinering og ID-merking   1 338,-
Rabiesvaksine       584,-
ID-merking      981,-
HD-rtg   fra  2 113,-
HD- og AD-rtg  fra   2 652,-
Tannstell med scaler  fra  1 563,-
Echinokokkbehandling 1.hund     260,- + medisin
Echinokokkbehandling pr stk fra 2.hund    129,- + medisin
Utfylling av pass, inkl. pass     443,-
Kloklipp enkelt og greit (uten sedasjon)    505,-
Kastrering hannhund fra  4 211,-
Sterilisering tispe  fra  10 268,-
Timespris  klinisk arbeid   2 499,-
Resepthonorar 155,-

Kvelds-, natt- og helgetillegg må påregnes.

KATT OG KANINER

Honorar enkel konsultasjon     888,-
Vaksinering      570,-
Vaksine 2.katt/ved annen behandling    376,-
Vaksinering og ID-merking     1 189,-
ID-merking     981,-
Kastrering hannkatt      1 198,-
Kastrering og ID-merking   2 038,-
Kastrering og vaksine   1 559,-
Kastrering, vaksine og ID-merking  2 163,-
Sterilisering hokatt    2 115,-
Sterilisering og ID-merking   2 876,-
Sterilisering og vaksine   2 456,-
Sterilisering, vaksine og ID-merking  3 016,-
Pelsklipp katt inkl bedøvelse fra    837,-
Kastrering kanin/marsvin   1 520,-
Sterilisering hokanin   2 115,-
Timespris  klinisk arbeid   2 499,-
Resepthonorar 155,-

Kvelds-, natt- og helgetillegg må påregnes.

Reklamer