Nye regler for innførsel av hund til Norge, fra 1. jan 2017

1. januar 2017 ble krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser endret. Det er ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.

Les nærmere her:Mattilsynet: Alle hunder som kommer til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm

Hva må du gjøre ved innførsel av hund?

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær.
  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.
  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise innenfor 120 timer før retur til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.
  • Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset.

Reklamer

Nye regler for reising med katt i 2015

Nye regler for reising med katt til Sverige:

For katt gjelder det nå krav om ID-merking og kjæledyrpass ved innreise til Sverige. Sverige har innført like krav for hund, katt og ilder, og det tidligere unntaket fra identifikasjonskravet mellom Norge og Sverige har forsvunnet. Disse reglene vil også gjelde for katter som returnerer til Sverige etter en reise til Norge.

Katter med lovlig opphold i Norge og Sverige trenger ikke rabiesvaksine for reise mellom disse to landene.

Se mer på: www.mattilsynet.no

Sommernyheter

Sommervikarene, dyrepleier Wanja Braseth og veterinær Arnhild Laugsand, er på plass. Vi har dermed full kapasitet i hele sommer med vanlige åpningstider. Arnhild fortsetter også til høsten som vikar for Hilde Estensen.

balder i redningsvest

Vi har fått inn redningsvester. Bra utstyr for alle firbeinte som skal være med på båttur! Også ypperlig til svømmeopplæring.