Informasjon om revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) og ormekur mot den

 

 

 

Parasitten og smittemåte
Echinococcus multilocularis er en liten (mikroskopisk) bendelorm som primært finnes i tarmen hos rev. Den kan også etablere seg i tarmen hos andre rovdyr som hund, ulv og mårhund. Smitta rovdyr skiller ut parasittegg i avføringen (endeverter). Andre dyr og mennesker som får i seg egg fra rovdyravføring fungerer som mellomverter for parasitten. Hos mellomvertene utvikles det parasittblærer i leveren og andre organer. Endevertene (rovdyr) smittes ved at de spiser mellomverter som har parasittblærer i indre organer.

 

Mennesker kan smittes med egg av Echinococcus multilocularis via bær, sopp eller grønnsaker som er forurenset med avføring fra smitteførende rever eller hunder. Smitta rovdyr kan også ha parasittegg i pelsen. Dersom mennesker blir smittet, så kan det over tid oppstå svulstaktige masser av parasittblærer i indre organer, spesielt i leveren. Denne sjukdomstilstanden er alvorlig [og kan i verste fall føre til døden]. (vetinst.no)

 

Smitter ikke fra person til person. Parasitteggene er svært motstandsdyktige. De kan overvintre i naturen og tåler vanlig fryselagring (-20 ºC). Eggene dør ved oppvarming til over 60 ºC. (fhi.no)

 

 

Reise med hund og katt – nye regler fra 01. mai 2013

Landbruks- og matdepartementet har endret flere forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. 

  • Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat.

  • Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Husk å behandle hunden din også 28 dager etter siste behandling, selv om du ikke skal ut og reise på nytt.

  • Hunder fra Sverige skal ID-merkes, behandles mot bendelorm og følges av pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Dette kravet gjelder også for valper. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv.

  • Hunder med lovlig opphold i Sverige kan innføres til Norge uten at de er rabiesvaksinert, og de kan gå på grønt i tollen.

  • Kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves. Det vil ikke bli krav til pass og ID-merking for katter som kommer fra Sverige. (mattilsynet.no)

 


Det er dyreeiernes ansvar å både oppdatere seg fortløpende om bestemmelsene i forhold til reising med hund katt og å sørge for at ikke dyret tar smitte med seg tilbake til Norge.

Vi anbefaler å ikke bare behandle innen 24-120 timer før innreise til Norge, men også snarlig etter innreise til Norge siden bendelormmedisinen skilles ut av kroppen veldig fort etter en behandling og ny smitte de siste 24 (-120) timene før innreise er fullt mulig!

I tillegg må man også være veldig nøye med å plukke opp avføringen etter hunden siden parasitteggene blir skilt ut med den de første 2-3 dagene etter behandlingen.

 

 

Reklamer